Çözümler - HAYVANCILIK

   RFsis hayvancılık uygulamaları sisteminde hayvanların kulaklarına özel olarak tasarlanan RFID etiketler takılır. RFID etiketlere hayvana ait cins, yaş, tür, kilo ve cinsiyet gibi bilgiler tanımlanır. Ahır ve mandırada hayvanların geçişlerinin takip edilmesinin istendiği noktalara sabit RFID okuyucular monte edilir. Bilgisayar üzerinden hayvanlar takip edilir. Hayvanlara verilen yem türleri, hayvanların ağırlıkları da sistemde takip edilebilir. sayım işlemleri mobil okuyucular ve sabit okuyucular aracılığıyla hızlıca yapılır. Hayvanların geçiş noktaları takip edilerek istenilmeyen noktalardan geçiş yapması halinde hayvan sahibi uyarılır.

   RFsis hayvancılık uygulamaları sistemi sayesinde,

-Küçük ve büyükbaş hayvanların RFID teknolojisi ile denetlenmesi sağlanır.

-Hayvanların verimliliği, besin tüketimi, sayımı gibi süreçler takip altında tutulur.