Çözümler - GEÇİŞ KONTROL ve PERSONEL TAKİBİ

   RFsis geçiş kontrol ve personel takibi sisteminde personele rfid kimlik kartları dağıtılır ya da parmak izi veya yüz şeklini tanıtarak da giriş yapılabilir. Personel giriş yapacağı zaman belirli noktalarda bulunan rfid okuyucular ile tanımlama sağlanır ve bu sayede personel giriş - çıkış saatleri dijital ortamda kaydedilerek hataya yer vermeden personelin belirli bir dönem içerisinde kaç gün ve kaç saat çalıştığı; izin, geç gelme, erken gitme ve gelmeme gibi kayıp zamanları belirlenmiş olur. PDKS sayesinde insan faktöründen kaynaklanan hatalar en aza indirilir. Ayrıca elde edilen bu raporlar işletmelerin üst yönetimine ışık tutarak geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olur.

   Personel giriş - çıkışının yapıldığı noktada duvara veya bir turnike üzerine kart okuyucu veya terminalin montajı yapılır. Çalışan personellere sistem kartlı ise firmanın logosunu içeren kredi kartı ebadında personel kartları verilir. Bu kartlar seri numaralı olabileceği gibi, kartı kullanan kişinin kimlik bilgilerini de içerebilecek şekilde de olabilir

   Personel girişte ve çıkışta proximity kart okuyucu terminalden kartını okutarak veya parmak izi okuyucu terminale parmağını basarak geçişini yapar. Bilgiler okuyucu terminalin hafızasında depolanır. Depolanan giriş çıkış kayıtları istenildiği an pdks programına aktarılır ve pdks programı aracılığıyla takibi yapılır.

   Artık kullanıcı istediği raporları (Geç gelenler, erken çıkanlar, fazla mesaiye kalanlar, devamsızlar vb.) alabilir. İstenirse bu sistem personelin normal ve fazla mesailerini de hesaplayarak ay sonu bordro yazılımına uygun verileri hazırlayarak, bordro işlemini minumum süreye indirgenmesini sağlar.

   Bu sistemin faydası firmalara yaklaşık % 10 oranında personel verimliliği artışı sağlamasıdır. Kurum organizasyonunda iyileşme ve personelin çalışma disiplininde ön görülen oranlarda düzelme görülmesini olanaklı kılar. Sistem, ayrıca çok yönlü raporlama imkanı verir.

  • Genel bazda giriş cikiş raporu
  • Kişi Bazında giriş cikiş raporu
  • Genel bazda geç kalanlar raporu
  • Genel ve kişi bazında erken çıkanlar raporu
  • Devamsızlıklar raporu
  • Maaş Bordrosu , Avans Listesi , maaş zarfı
  • işe girenler , işten ayrılanlar raporu
  • Mesai yapanlar , tatil günü çalışanlar raporu
  • izinli personeller listesi
  • Aylık devamsızlıklar raporu