Çözümler - DEMİRBAŞ

   RFsis demirbaş takibi sisteminde demirbaşlara RFID etiketleri yapıştırılır. Ürünün cinsi, boyutu gibi özellikleri dikkate alınarak her demirbaş için en uygun etiket seçilir. Etiketlerin cinsi metal demirbaşlar veya farklı demirbaşlar için farklılık gösterebilir.

   Yapıştırılan RFID etiketine mobil cihaz aracılığıyla demirbaşa ait taşınır adı, numarası, kodu gibi bilgiler girilir. Demirbaşın nerede olduğu bilgisi de mobil cihaz tarafından girilir.

   Belirlenecek geçiş noktalarına konulacak sabit RFID okuyucular vasıtasıyla, demirbaşların o noktalardan geçişleri sistem tarafından algılanır. Bu özellik hem hırsızlığa karşı bir önlemdir, hem de ürünlerin lokasyon bilgisinin güncel tutulmasında etkilidir. 

   Kaybedilen veya lokasyonu bulunmayan bir ürün daha hızlı şekilde bulunabilir. El terminaline yüklenecek RFID etiket bilgisi ile ürün aranır. El terminali üründeki RFID etiketini okuduğu anda ses çıkartarak personeli uyarır. 

RFsis demirbaş takibi sistemi sayesinde,

- Demirbaşların hızlı ve etkin sayımı yapılır, 

-Gerçek zamanlı demirbaş takibi yapılır,

- Ürün lokasyon bilgileri sürekli olarak güncel tutulur.

- Personel bazlı yetkilendirmeler yapılabilir, 

-Kayıp ürünler daha hızlı şekilde bulunabilir.

-Personellerin RFID etiketleri kullanmasıyla yetkisiz kişilerin demirbaşları binadan çıkartması veya yer değiştirmesi engellenebilir.